Talenten

Naast de recreantengroepen en de selectie is er nog een groep actief binnen Sparta, namelijk de talentengroep.

Elk seizoen bekijken de train(st)ers welke kinderen van ongeveer 6/7 jaar opvallen vanwege het talent en wellicht in aanmerking komen voor de talentengroep. Deze kinderen worden uitgenodigd om een aantal keer proef te draaien in de talentengroep. Het kind kan zo ervaren of hij/zij het leuk vindt om te trainen in de talentengroep en de train(st)ers kunnen beoordelen of deze manier van trainen bij het kind past.

Is het gevoel na de proefperiode vanuit beide partijen positief? Dan kan het kind bij de talenten aan de slag. Er wordt minimaal 1,5 uur per week getraind.